Pod koniec lat sześćdziesiątych działania trójki powiatowej skutecznie powstrzymywały zamiary odbudowy kolegiaty. Mieszkańcy na czele z proboszczem Stępniem jednak nie zapominali o świątyni.

Działania proboszcza były czasami niespodziewane (zaskakujące). W jednej z rozmów powiadomił urzędników PPRN, że uda się na spotkanie z kandydatami na radnych. Spotkanie odbywało się w sali „Pokój”.

Pomimo zakazu odbudowy wydanego przez Powiatową „trójkę” reprezentującą Powiatowy Komitet PZPR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz Służbę Bezpieczeństwa nie zaprzestano działalności odbudowy kościoła (często w raportach, bądź meldunkach używano nazwy katedry lub kościoła poewangielickiego). Ksiądz Tadeusz Brodzik w dalszym ciągu wraz z mieszkańcami gromadził materiały budowlane. Przetransportowano do miasta część gotowej konstrukcji dachowej wykonanej w Poznaniu.

7 1

ipnW wielu publikacjach podawane są różnego rodzaju określenia typu rezydent, informator lub osobowe źródło informacji (OZI). W jaki sposób werbowano powyższe osoby do współpracy? Postaram się państwu przedstawić fragmenty raportu o agenturze sporządzonego w 1954r. Zawarte w nim informacje mam nadzieję przybliżą państwu tematykę , która jest niezmiernie trudna oraz czasami bardzo bolesna. Mam nadzieję, że ta publikacja pozwoli przybliżyć i zrozumieć w jakiej sytuacji żyli nasi przodkowie. Przed jakimi trudnymi, a czasami tragicznymi wyborami stawali. 

Ponieważ jest to raport, jestem świadomy trudności jakie mogą być przy czytaniu tego tekstu. Jednakże zachęcam do wnikliwej analizy i lektury.


Odbudowa kolegiaty - cz.1

(Część pierwsza - przeciwdziałania Służby Bezpieczeństwa oraz PPRN lata 1958-1960)

Ruiny poewangielickiego kościoła nie budziły emocji do czasu rozpoczęcia odbudowy.

kolegiata

Przedstawiam Państwu teksty pisane do Prezydenta Bolesława Bieruta z prośbami o skorzystanie z prawa łaski. Po latach wiemy, że Bierut nieczęsto korzystał z tego prawa. Podania składały żony, dzieci, rodzice, jak i sami oskarżeni. Poniżej przytaczam ich fragmenty. Niestety nadawcy nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Nasi partnerzy

razem dla strzelec


 s24


 

strzelecki osrodek kultury