Nauczyciele byli szczególnie obserwowani i pilnowani przez służbę urzędu bezpieczeństwa. Szczególną „troskę” opisuję na podstawie meldunków oraz drobnych dochodzeń. Losy te niewątpliwie należały do jednych z ważniejszych dla poszczególnych osób.

Nasi partnerzy

razem dla strzelec


 s24


 

strzelecki osrodek kultury