Przedstawienie pracowników oraz decydentów Urzędu Bezpieczeństwa minionej epoki, a szczególnie lat 1945-1947 jest zadaniem bardzo trudnym, gdyż można zostać posądzonym o stronniczość. Jednak dokumenty wyprodukowane przez organy bezpieczeństwa dają nowe, prawdopodobnie obiektywne, zaskakujące spojrzenie. Na wstępie przytoczę oryginalne fragmenty przesłuchania Kazimierza Czajkowskiego (pisałem o nim w tekście Pan Życia i Śmierci) drugiego w kolejności po Stanisławie Durysie kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Strzelcach Krajeńskich. Durys pracował w Strzelcach Krajeńskich od 17 maja 1945 roku do 25 czerwca 1945 roku. Z naszego miasta przeniesiony został do Koszalina, a od końca września 1945 roku pracował w mieście Łodzi.

herb wyssogotaPierwszy burmistrz Strzelec Krajeńskich występuje w dostępnych dokumentach jako Włodzimierz Zakrzewski, czasami Zakszewski, lecz pełne jego nazwisko brzmi Włodzimierz Wyssogota Zakrzewski herbu Wyskota. Urodzony prawdopodobnie 1 kwietnia 1900 roku. W latach 1918-1923r podporucznik piechoty w Wojsku Polskim. W latach 1939-1945 przebywał jako jeniec wojenny w oflagu Woldenberg (Dobiegniew) w stopniu kapitana.

Nasi partnerzy

razem dla strzelec


 s24


 

strzelecki osrodek kultury