Referendum odbyło się 30 czerwca 1946 r. Odpowiadano na trzy pytania dotyczące: zniesienia senatu, akceptacji reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu oraz zachodnich granic kraju. Pytania zmuszały uczestników do odpowiedzi „TAK”. Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło zagłosować przeciwko rozwiązaniu senatu. Podkreślało tym krokiem swoją opozycyjność. Referendum to właściwie było sprawdzianem przed wyborami do sejmu, które miały się odbyć w 1947 roku i stanowiło bardzo ważny element wprowadzania władzy komunistycznej.

W Brzozie, niedaleko Strzelec Krajenskich, mieszkał człowiek, który był tzw. „cywilem” w wywiadzie wojskowym II RP i szkolił słynnych Cichociemnych!

W dniu 19 kwietnia 1946 na biurku szefa W.U.B.P w Poznaniu pojawił się raport sporządzony przez Stanisława Czapnika referenta Sekcji I wydziału V. Cytuję większe fragmenty raportu w oryginalnej pisowni. W artykule tym można znaleźć dowód dotyczący mordowania więźniów w siedzibie strzeleckiego UB. 

Chciałbym państwu przytoczyć w całości oryginalny protokół sporządzony 8.04.1946 roku na okoliczność spalenia majątku w gromadzie Długie.

Długie

Dotychczas w oficjalnej bibliografii wiadomo tylko o jednej istniejącej organizacji, tj. „Harcerstwo Polskie” na terenie Drezdenka.

Czas więc zaprezentować niedawno odszukane organizacje działające na terenie naszego powiatu.

Nasi partnerzy

razem dla strzelec


 s24


 

strzelecki osrodek kultury